Screening

Har du ont, är skadad eller vill du helt enkelt prestera bättre i vardagen eller i din idrott? Då kan en screening hjälpa dig att komma vidare i din träning och ge dig redskap att få en fungerande kropp igen. Screening är en rörelseanalys som tar reda på hur kroppen rör sig, vilket görs för att hitta eventuella rörelseinskränkningar (som i sin tur hindrar kroppen att fungera som den ska).

Det är vanligt vid långvarig smärta att kroppen börjar kompensera sitt rörelsemönster och smärta kan uppstå på andra ställen än ”problemområdet” vilket ofta innebär att vi försöker behandla fel symptom och missar vart och varför problemet uppstått. Detta kan vi återställa med hjälp av en screening där vi efter genomförd rörelseanalys skapar en behandlings- och träningsplan för att effektivisera din kropp och ”lösa upp” de inskränkningar som kan vara orsak till smärta och problem. Detta ger en mer fungerande kropp i vardagen och skapar dessutom förutsättningar för att ta din träning ett (eller flera) steg längre.

Screening 60 min Boka Direkt – 850 kr