Andningsmassage enligt Lotorpsmetoden

Andningsmassage eller Thoracal mobilisering är en djupgående massage av andningsmuskulaturen vilket innebär att du får hjälp med att släppa på muskelspänningar kring bröstkorgen. Under behandlingen kommer du få hjälp med mobiliserande övningar som gör att rörelseomfånget i bröstkorgen ökar och gör att det blir lättare att tömma ut gammal luft som ligger kvar i luftrören, bronkerna och lungorna.

Efter behandlingen så får du med dig övningar som du ska jobba med hemma för att öka rörelseomfånget ytterligare.

Med dagens höga tempo och de krav som ställs på oss kan vi fastna i onormala andningsmönster och det är det som du får er med att komma ifrån. När man lärt sig andas på rätt sätt igen så kommer det kännas som en befrielse och ditt gamla andningsmönster kommer kännas konstigt.

Denna behandlingsmetod passar för de allra flesta, men framför allt för de som lider av något av följande:
Hosta
Doftallergi
Parfymallergi
Astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats
Yrsel, stickningar i fingrar, irriterade ögon, magbesvär samt kalla händer och fötter
Reaktioner vid fysisk aktivitet och mental stress
Inte tål tobaksrök och starka dofter
Inte får tillräckligt med luft, har svårt att andas och hostar slem
Astma och KOL har stor nytta av dessa behandlingar

Thoracal Mobilisering/Andningsmassage 90 min Boka direkt
Thoracal Mobilisering/Andningsmassage 60 min Boka direkt

Lotorpsmetoden