Thoracal mobilisering enligt Lotorpsmetoden

Thoracal mobilisering är en djupgående massage av andningsmuskulaturen vilket innebär att jag hjälper till att släppa på muskelspänningar kring bröstkorgen. Under behandlingen hjälper jag till med mobiliserande övningar som gör att rörelseomfånget i bröstkorgen ökar och gör att det blir lättare att tömma ut gammal luft som ligger kvar i luftrören, bronkerna och lungorna.

Jag kommer även visa övningar som du ska jobba med hemma för att öka rörelseomfånget ytterligare.

Med dagens höga tempo och de krav som ställs på oss kan vi fastna i onormala andningsmönster och det är det som jag hjälper er med att komma ifrån. När man lärt sig andas på rätt sätt igen så kommer det kännas som en befrielse och ditt gamla andningsmönster kommer kännas konstigt.

Denna behandlingsmetod passar för de allra flesta, men framför allt för de som lider av något av följande:
Hosta
Doftallergi
Parfymallergi

Astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats
Yrsel, stickningar i fingrar, irriterade ögon, magbesvär samt kalla händer och fötter
Reaktioner vid fysisk aktivitet och mental stress

Inte tål tobaksrök och starka dofter
Inte får tillräckligt med luft, har svårt att andas och hostar slem
Astma och KOL har stor nytta av dessa behandlingar

Thoracal Mobilisering/Andningsmassage 90 min Boka direkt – 800 kr (första besöket)
Thoracal Mobilisering/Andningsmassage 60 min Boka direkt – 650 kr

 

Lotorpsmetoden